ข้อควรรู้ ควรปฏิบัติก่อนไปเที่ยวบรูไน

ข้อควรรู้ ควรปฏิบัติก่อนไปเที่ยวบรูไน

        ประเทศบรูไน (Brunei)หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน ที่เต็มไปด้วยสีสันและเรื่องราวที่น่าค้นหามากมาย บรูไนเป็นประเทศเล็กๆ เกือบเล็กที่สุดในอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ แต่ถึงแม้บรูไนจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มัสยิด พระราชวังต่างๆ ล้วนสวยงามและอลังการน่าประทับใจสุดๆ สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวบรูไน อยากให้ลองอ่านบทความนี้ดูก่อน อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการเดินทางไปท่องเที่ยวบรูไน

ฤดูฝน
https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/south-and-southeast-asia/brunei-darussalam/weather

    อากาศของประเทศบรูไน เป็นแบบร้อนชื้นและมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 28-32 องศาเซลเซียส ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภูมิอากาศเมืองไทยเรา เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆ สามารถใส่ชุดสบายๆ เหมือนเดินเที่ยวทะเลก็ได้เพียงแต่ชุดที่ใส่ต้องสุภาพมีความรัดกุมเสียหน่อยเพื่อเป็นการให้เกียรติและไม่ผิดหลักศาสนา

การเดินทางเข้าท่องเที่ยวบรูไน

  1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางมายังประเทศบรูไน สามารถเข้าเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักอยู่ได้นาน 14 วัน แต่หากเดินทางมาเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ จะต้องดำเนินเรื่องขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำประเทศไทยเสียก่อน
  2. เมื่อเดินทางมาถึงประเทศบรูไนแล้ว จะต้องกรอกแบบฟอร์มของสำนักตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรบรูไน ซึ่งจะมีแจกให้บนเครื่องบิน และนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเข้าประเทศ
  3. สำหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม สามารถนำแอลกอฮอล์เข้าประเทศได้ไม่เกิน 2 ขวด ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร เบียร์นำเข้าได้ไม่เกิน 12 กระป๋อง ต่อการเดินทางเข้า1 ครั้ง

ข้อควรระวังที่ไม่ควรทำ เมื่อไปเที่ยวบรูไน

  1. ห้ามชีนิ้วในการชี้คนหรือสิ่งของใดๆ เนื่องจากเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพอย่างมาก ตามธรรมเนียมของชาวบรูไนจะใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขาวชี้ในทุกกรณีไม่ว่าจะบุคคลหรือสิ่งของแทนการใช้นิ้วชี้
  2. ห้ามถ่ายรูปภายในศาสนสถานโดยเด็ดขาด
  3. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ เพราะตามกฏหมายบรูไนอนุญาตให้ชาวต่างชาติหรือไม่ใช่มุสลิมดื่มแอลกอฮอล์ได้ในที่พักเท่านั้น
  4. ก่อนเข้าในศาสนสถาน จะต้องถอดรองเท้าก่อนทุกครั้ง และหากไม่ใช่มุสลิมให้เดินในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น ส่วนสุภาพสตรีที่ไม่ใช่มุสลิมทางสถานที่จะเตรียมชุดคลุมยาวสีดำไว้สำหรับสวมทับก่อนที่จะเข้าไปในศาสนสถานนั้นๆ
  5. การแต่งกายควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เนื่องจากเป็นสีของสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศบรูไน และห้ามใส่เสื้อผ้าที่มีลายรูปสัตว์หรือการให้ของขวัญที่มีรูปสัตว์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น
^