เที่ยวมาเลเซีย เรื่องน่ารู้เกียวกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย

เที่ยวมาเลเซีย เรื่องน่ารู้เกียวกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย

        มาเลเซีย (Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และติดกับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮร์ ส่วนที่ 2 คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันออก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว

มาเลเซีย
https://storymaps.arcgis.com/stories/7ae9d74588354db8ae3c6a60ea3d497f

    สำหรับประเทศมาเลเซีย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าท่องเที่ยวไม่ใช่น้อย เพราะมีลักษณะของภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายให้ได้ไปค้นหา แต่ก่อนจะบินลัดฟ้าไปสู่มาเลเซีย มีเรื่องอะไรที่ต้องรู้บ้าง จะต้องเตรียมตัวอย่างไร วันนี้เราได้รวบรวมข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวมาเลเซียมาไว้ให้ที่นี่แล้ว มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

 1. เวลาที่มาเลเซียเร็วกว่าไทยประมาณ 1 ชั่วโมง
 2. มาเลเซียใช้เงินสกุลริงกิตมาเลเซีย หรือดอลลาร์มาเลเซีย
 3. ผู้ที่มีถิ่นพำนักและไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซีย ได้รับอนุญาตให้นำเงินมาเลเซียเข้าและออกจากประเทศได้ เป็นจำนวนไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิต หรือประมาณ 10,000 บาทต่อครั้ง
 4. มาเลเซียใช้ภาษา อังกฤษและจีน ในการสื่อสาร ส่วนภาษาราชการคือ ภาษามาเลเซีย
 5. ทางมาเลเซียไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่ติดฟิล์มเข้มมาก ๆ เข้าเมือง
 6. เบอร์โทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินกับตำรวจคือ 999
 7. การขับรถยนต์ในมาเลเซียเหมือนกับประเทศไทยคือ พวงมาลัยขวา ขับชิดซ้าย
 8. โรงแรมที่เก็นติ้งจะมีห้องเตรียมอุปกรณ์รีดผ้าไว้ให้ใช้ได้ฟรี
 9. เมืองมะละกาเป็นเมืองปลอดบุหรี่แห่งแรกในประเทศ
 10. มีสวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งแรกในเอเชียอยู่ที่รัฐยะโฮย์
 11. การใช้บัตรเครดิตจะทำให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น
 12. เมืองกัวห์เป็นแหล่งช็อปสินค้าปลอดภาษีที่ไม่ควรพลาด
 13. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51

สถานที่สำคัญที่ควรรู้จัก

รัฐมะละกา
https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/01/24/big-drop-in-melaka-tourism-groups-state-govt-should-help-boost-sector

    รัฐมะละกา (Melaka) ประตูสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ของ มาเลเซีย รัฐมะละกาคือถิ่นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอายุกว่า 600 ปี ที่ยังคงเหลือร่องรอยทางอารยธรรมและสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างครบถ้วน เมืองนี้เหมาะให้คุณได้ศึกษาความเป็นมาตั้งแต่ยุคมาเลเซียตกเป็นอาณานิคมของชาติยุโรปอย่างยาวนาน ถึง 445 ปี ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองมีการผสมผสานวีถีงทางตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ตึกเปโตรนาส
https://www.getyourguide.com/kuala-lumpur-l171/kuala-lumpur-towers-tour-t54370/

    ตึกเปโตรนาส (Petronas Twin Towers) ตึกแฝดที่เคยได้สถิติสูงสุดในโลก (ปัจจุบันเป็นอันดับ 3 และ 4) มีความสูงถึง 452 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองหลวงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ลักษณะเป็นตึกสูงระฟ้า 2 ตึก จำนวน 88 ชั้น เชื่อมต่กันด้วยสะพานลอยฟ้าในชั้นที่ 44 ภายในเป็นอาคารสำนักงานของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและน้ำมันของมาเลเซีย (บริษัทเปโตรนาส) รวมถึงบริษัทด้านการเงินและอื่น ๆ มากมาย คุณสามารถเข้าชมวิวสวยงามและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนี้ได้ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 19:00 น.

เมืองปุตราจายา
https://www.civitatis.com/en/kuala-lumpur/putrajaya-tour/

    เมืองปุตราจายา (Putrajaya) มหานครแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นอย่างทันสมัยเพื่ออนาคต จากแนวคิดของ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ด้วยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาความแออัดในเมืองหลวง และศูนย์กลางสถานที่ราชการและทำเนียบรัฐบาล ปุตราจายาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย พร้อมแหล่งท่องเทียวมากมายที่ควรไปเยือน เช่น มัสยิดปุตรา (มัสยิดสีชมพู) ศาสนสถานของอิสลามที่ใช้หินแกรนิตสีชมพูสร้างขึ้น ความสูงเทียบเท่าตึก 25 ชั้น ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตราจายา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น
^