“อาร์เมเนีย” ดินแดนอารามในหุบเขา สัมผัสเมืองแห่งอารยธรรม

“อาร์เมเนีย” ดินแดนอารามในหุบเขา สัมผัสเมืองแห่งอารยธรรม

        อาร์เมเนีย (Armenia) หรือ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย (Republic of Armenia) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียกลาง และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล เนื่องจากพื้นที่ของประเทศนั้นตั้งอยู่ในกลางเทือกเขา ในอดีตประเทศอาร์เมเนียเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต และได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นประเทศตัวเอง สังเกตได้จากคนที่นี่จะใช้ภาษาหลักคือภาษาอาร์เมเนีย และยังใช้ภาษารัสเซียได้ ที่ประเทศอาร์เมเนีย นั้นมีเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นั่นคือ กรุงเยเรวาน (Yerevan) ที่นี่เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮรัซดัน Hrazdanและอยู่ในหุบเขาอารารัต  เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมที่โดดเด่นของประเทศอาร์เมเนียมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่แสดงของมรดกอันเก่าแก่ของเมืองเยเรวานแถมกรุงเยเรวานได้รับการขนานนามจาก UNESCO ว่าเป็น World Book Capital สถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศอาร์เมเนีย นับว่ามีหลากหลายแบบตาม ตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร์

อารามฮัคพัท
https://en.wikipedia.org/wiki/Haghpat_Monastery

    อารามฮัคพัท (HaghpatMonastry) และอารามซานาฮิน (Sanahin Monastery)ชมอารามโบราณสองแห่ง อารามฮัคพัทและ อารามซานาฮิน ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮักห์พาท (Haghpat) ทางตอนเหนือของประเทศ โดยอารามทั้งสองแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1996 สร้างขึ้นในยุครุ่งเรืองของราชวงศ์คลูริเคียน (Klurikain Dynasty) ราวคริสต์ศตวรรษที่ 10-13 มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบไบแซนไทน์กับแบบพื้นถิ่นคอเคเซียน สำหรับอารามทั้งสองยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้จะผ่านกาลเวลามานับพันปีแล้วก็ตาม

กรุงเยเรวาน
https://hellojetlag.com/things-to-do-in-yerevan/

    กรุงเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮราซดาน สามารถมองเห็นภูเขาอารารัตสูง 5,137 เมตร ที่ตั้งตระหง่านอยู่ในประเทศตุรกี โดยเมืองหลวงแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง โรงอุปรากร 3 แห่ง ห้องแสดงดนตรี อาร์ตแกลเลอรี สถาบันเทคโนโลยี ห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ 19 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์ อีกทั้งยังเป็นหัวใจของเครือข่ายทางรถไฟและเป็นศูนย์กลางด้านสินค้าเกษตรกรรมของประเทศ เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่อนุรักษ์โบราณสถานอันเก่าแก่และผสมผสานความทันสมัยระหว่างตะวันออกและตะวันตกไว้อย่างลงตัว

อารามคอร์วิราพ
https://www.researchgate.net/figure/The-Khor-Virap-Monastery-at-the-foot-of-the-Ararat-Mountain-5165m-high_fig2_322465747

    อารามคอร์วิราพ (KhorVirap Monastery) เมืองคอร์วิราพ (KhorVirap) คือเมืองที่ชาวอาร์เมเนียทั่วโลกจะเดินทางมาทำพิธีจาริกแสวงบุญ เพราะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตริย์ทิริเดทที่ 3 แห่งอาร์เมเนียได้จับนักบุญเกรกอรี ผู้เผยแผ่ศาสนา (ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชองค์แรกของอาร์เมเนีย) ขังไว้ในถ้ำในเมืองแห่งนี้นานถึง 13 ปี ปัจจุบันที่ อารามคอร์วิราพ (KhorVirap Monastery) จึงกลายเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับพิธีจาริกแสวงบุญ ซึ่งจากที่แห่งนี้สามารถมองเห็นภาพของภูเขาอารารัต (Mount Ararat) ที่ตามตำนานกล่าวว่าเป็นที่จอดของเรือโนอาห์สมัยน้ำท่วมโลกเมื่อ 7,000 ปีก่อนด้วย

มหาวิหารเอคมิอัดซิน
https://bit.ly/2VGP66D

    มหาวิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) ชม มหาวิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) ที่แต่เดิมนั้นเป็นที่รู้จักกันในนาม โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่เจ้า (Holy Mother of God Church) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก โดยตั้งอยู่ในเมืองเอคมิอัดซิน (Echmiadzin) เมืองสำคัญทางด้านศาสนาของชาวอาร์เมเนียน และยังนับได้ว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ในปี 303 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายอาร์เมเนียอโพสโตลิก (Apostolic Christian) จากทั่วโลก

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งอาร์เมเนีย
https://araratour.com/history-museum-armenia

    พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งอาร์เมเนีย (History Museum of Armenia) เก็บรักษาสมบัติล้ำค่าชิ้นเอกของโลกอันประเมินค่ามิได้ ทั้งวัตถุโบราณต่างๆ เซรามิก อาวุธ ข้าวของเครื่องใช้ของมนุษย์โบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุกว่า 2-3 ล้านปี รวมถึงของหายากจากประเทศตะวันออกโบราณในภูมิภาคนี้ อาทิ อียิปต์ มิทานี อาณาจักรฮิตไทต์ อัสซีเรีย อิหร่าน โรม อาณาจักรไบแซนไทน์ เป็นต้น

โรงละครโอเปร่าและบัลเล่ต์แห่งอาร์เมเนีย
https://bit.ly/38dZQfH

    โรงละครโอเปร่าและบัลเล่ต์แห่งอาร์เมเนีย (State Academic Opera & Ballet Theatre of Armenia) สร้างขึ้นในปี 1932 และเปิดการแสดงละครโอเปร่าเรื่องแรก Almastในอีกหนึ่งปีถัดมา และนับตั้งแต่นั้นก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อคณะละครโอเปร่าชื่อดัง บอลชอย แห่งรัสเซียมาเปิดการแสดงในปี 1940 อีกทั้งมีการก่อสร้างตึกใหม่ ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอาร์เมเนีย ทำให้โรงละครแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเยเรวาน

วิหารการ์นี
https://www.viator.com/en-IE/tours/Yerevan/YEREVAN-GARNI-GEGHARD-Half-day-guided-tour/d22425-75538P1

    วิหารการ์นี (Garni Temple) อดีตพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย เคยถูกชาวอาหรับทำลาย และสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 10 ต่อมาถูกทำลายอีกจากการรุกรานของชาวเติร์ก จากนั้นก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวในปี 1679 และเพิ่งได้รับการบูรณะในยุคโซเวียตเมื่อปี 1974 นี้เอง โดยเราสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างหินก้อนใหม่ที่ไม่มีการแกะสลักกับหินโบราณที่มีการแกะสลักไว้อย่างสวยงาม ซึ่งถึงแม้ว่าวิหารแห่งนี้จะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตัวอาคารกลับเป็นศิลปะแบบอาร์เมเนียน ที่ไม่สามารถเห็นได้ในวิหารกรีกทั่วไป

ทะเลสาบเซวาน
https://www.getyourguide.com/yerevan-l1406/private-tour-lakesevan-dilijan-goshavank-haghartsin-t255837/

    ทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ตั้งอยู่ในเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งกินพื้นที่กว่า 940 ตารางกิโลเมตรและล้อมรอบด้วยแม่น้ำทั้งหมด 28 สาย ร่วมชมความสวยงามของตัวเมือง อดีตบ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียรอบทะเลสาบ พร้อมด้วยสถานที่พักผ่อนประเภทรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว ก่อนล่องเรือชมความงามของ อารามเซวาน (Sevan Monastery) ที่ตั้งอยู่บริเวณแหลมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบ

หมู่บ้านอะเรนี
https://www.travellika.com/tour/exceptional-wine-and-cultural-tour-to-armenia/

    หมู่บ้านอะเรนี (Areni Village) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอาร์เมเนีย เป็นแหล่งผลิตไวน์แห่งแรกๆ ของโลก โดยมีการค้นพบเครื่องมือและเซลล์ของต้นพืชที่นำมาผลิตไวน์ถูกทิ้งเอาไว้ภายในถ้ำต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านอะเรนี  นอกจากนั้นตามพระคัมภีร์ไบเบิลยังได้กล่าวถึงเรื่องของเรือโนอาห์ ที่ได้เก็บพันธุ์พืชทุกอย่างลงเรือ หลังจากที่ได้เกิดน้ำท่วมโลกเมื่อประมาณ 7,000 ปีก่อน และได้ลอยมาจอดตรงบริเวณเทือกเขาอารารัต และหลังจากน้ำได้แห้งลงก็ได้มีการนำเอาพันธุ์พืชต่างๆ ไปเลือกปลูกตามพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น ที่หมู่บ้านอะเรนีแห่งนี้ ที่มีประวัติการทำเหล้าไวน์มานานกว่า 6,000 ปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น
^