วัดนาจา (Na Tcha Temple)

วัดนาจา (Na Tcha Temple) เป็นวัดที่รวมของเทพเจ้าหลายพระองค์ ซึ่งตั้งอยู่ในย่านซัมซุยโป๋ (Sham Shui Po) วัดนาจาเป็นวัดที่ผู้คนนิยมมาขอพรเกี่ยวกับธุรกิจการค้า การงานกับเทพนาจากันเป็นจำนวนมาก วัดนาจาเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีการผสมผสานไว้ระหว่างวัฒนธรรมแบบจีนและวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างลงตัว
 
อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Na_Tcha_Temple#/media/File:Templo_Na_Tcha,_Macao,_2013-08-08,_DD_01.jpg

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^