วัดเจ้าแม่ดอกไม้ทอง

วัดเจ้าแม่ดอกไม้ทอง หรือก้ำฟ้าเหลิงเหลิง องค์เจ้าแม่ที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของครอบครัว ขอลูก ขอความรัก ขอในด้านครอบครัว ความสงบสุข 

อ้างอิง : ctc.org.hk/gb/directcontrol/temple14.asp

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^