วัดปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง (Prambanan Temple Compounds)

วัดปรัมบานันมรดกโลก แห่งประเทศอินโดนีเซีย

วัดปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง (Prambanan Temple Compounds) เป็นวัดที่สวยงามที่สุดในเอเชียใต้ และเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร หากมองแบบผิวเผินปรัมบานันแห่งนี้ยังคงเป็นเพียงเทวสถานธรรมดาๆ แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับมากมายเกี่ยวกับเทพเจ้าของศาสนาฮินดู

วัดปรัมบานัน สร้างขื้นเมื่อปี พ.ศ. 1390 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์ของชาวฮินดู คือ พระพรหม พระนารายณ์ พระอิศวร และสัตว์เทพพาหนะ แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดปรัมบานันก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 ได้มีการเริ่มบูรณะวัดปรัมบานันขึ้นมาใหม่ การบูรณะของสิ่งก่อสร้างหลักสิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2496 จนในปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก วัดปรัมบานันโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม ความใหญ่โตของปรางค์ และภาพแกะสลักนูนตามกำแพงที่ปราณีตอย่างสวยงาม ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร ก่อสร้างด้วยหิน มีลักษณะคล้ายกับเทวลัยหรือปราสาท มีแนวกำแพงล้อมรอบ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาฮินดู และความยิ่งใหญ่อลังการในอดีตได้อย่างชัดเจน

อ้างอิง : lonelyplanet.com/indonesia/attractions/prambanan-temples/a/poi-sig/1189508/356546

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^