เมืองตงกวน

เมืองตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมืองหลวงของกวางโจว Guangzhou อยู่ทางใต้ของเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ตงกวนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีเนื้อที่รวม 2,465 ตารางกิโลเมตร ประชากร 8.32 ล้านคน มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนชื้นมีแสงแดดและฝนตกตลอดทั้งปี ตงกวนเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "โรงงานของโลก" และเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่ลงทุนในต่างประเทศมากกว่า 10,000 รายทำให้กลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองประกอบด้วยระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรไฟฟ้า, สิ่งทอเสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์กระดาษ, อาหาร เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมเคมี และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ท่าเรือที่สำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุ้ง ตงกวนมีประวัติความเป็นมามากกว่า 1,700 ปีและถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกวางตุ้ง

อ้างอิง : thousandwonders.net/Dongguan

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^