วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple)

วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) วัดเก่าแก่และสำคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1876 มีผู้คนนิยมมากราบไหว้ เมื่อในสมัยก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิมเพราะเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งท้องทะเล เพื่อให้เดินทางปลอดภัย เวลาออกไปทำงานไกลหรือออกเรือหาปลา ชาวบ้านจึงมักจะต้องมาขอพรเจ้าแม่ทับทิมก่อนออกเดินทางให้ตัวเองได้เดินทางปลอดภัยปราศจากภยันตรายและในวัดแห่งนี้ยังมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือ จะพบกับขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานด้านในวิหารของวัดที่มีอยู่มากมาย ท่านสามารถที่จะทำบุญแขวนธูปตามแบบชาวบ้านและเชิญขอพรได้ตามอัธยาศัย

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Tin_Hau_Temple_Complex,_Yau_Ma_Tei#/media/File:TinHauTemple_Yaumati.jpg

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^