ทะเลสาบห้าสี (Colorful Pond)

ทะเลสาบห้าสี (Colorful Pond) เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับพื้นน้ำ ทะเลสาบห้าสีแห่งนี้จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายมี 5 เฉดสี สะท้อนขึ้นมา เป็นทะเลสาบที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นทะเลสาบสีรุ้ง โดยเฉพาะตอนที่แสงอาทิตย์ตกกระทบผืนน้ำจะเห็นสีสันเปล่งประกายงดงามสะดุดตาไม่น้อย

อ้างอิง : jiuzhai.com/about/scenic-spot/eature-spot/6090-2017-11-28-25

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^