อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong National Park)

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong National Park) อุทยานแห่งชาติหวงหลงมีความกว้างใหญ่ถึง 1,340 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 5,000 เมตร มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี 1992 บริเวณอุทยานเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะมีแอ่งน้ำลำธารไหลลงจากภูเขาสู่แอ่งพื้นด้านล่าง เกิดลักษณะทางธรรมชาติเป็นหินปูนตกตะกอนหลายชั้นตามระดับความสูงของภูเขาไล่ลงสู่พื้นมีหินปูนเล็ก, ใหญ่กว่า 400 ชั้น แต่ละแอ่งมีความสูง 1.5-4.5 เมตร กลายเป็นสระน้ำเล็กๆ มากมายและสีน้ำที่สวยงามเป็นสีเขียวอมฟ้าอ่อน, ฟ้าแก่สลับกันอย่างสวยงาม ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามพร้อมเก็บภาพประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ข้อแนะนำก่อนขึ้นอุทยานหวงหลง : ท่านควรดูแลสุขภาพร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากอุทยานหวงหลงอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 4,500 เมตร เวลาเดิน พูด แต่ละอิริยาบถควรทำช้าๆ ไม่ควรเร่งรีบมากจนเกินไป

อ้างอิง : upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/1_huanglong_2011x.jpg

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^