ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เฉิงตู

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เฉิงตู ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู ใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงให้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าแห่งนี้มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นทูตสันถวไมตรีกับประเทศต่างๆ ให้ท่านนั่งรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ ชมสภาพแวดล้อมภายในศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่กลมกลืนกับธรรมชาติและให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับหมีแพนด้าอีกด้วย

อ้างอิง : traveller.com.au/see-panda-cubs-in-china-at-chengdu-research-base-of-giant-panda-breeding-h1dsex

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^