วัดเจ้าเจี๋ย (Zhaojue Temple)

วัดเจ้าเจี๋ย (Zhaojue Temple) ตั้งอยู่ชานเมืองทางเหนือของเฉิงตู สร้างครั้งแรกในราชวงศ์ถังสมัยเจินกวงฮ่องเต้มีอายุราว 1,400 ปี วัดเจ้าเจี๋ยแห่งนี้ทำจากไม้ทั้งหลังและเป็นวัดแห่งแรกทางตะวันตกของมณฑลเสฉวน มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาในจีน วัดเจ้าเจี๋ยมีอารามที่เก่าแก่และได้ถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1644 และต่อมาได้บูรณะปฎิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง

อ้างอิง : travel.sina.com.cn/china/2013-10-15/1527223025.shtml

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^