อุทยานป่าหิน คุนหมิง (Stone Forest China)

อุทยานป่าหิน คุนหมิง (Stone Forest China) ภายในอุทยานป่าหินแห่งนี้ ท่านจะได้ชมหินหลากหลายชนิดที่มีรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทำให้กลายเป็นป่าหินน้อย ท่านจะได้เดินชมหินรูปทรงต่างๆ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก นอกจากความงดงามของป่าหินรูปต่างๆ แล้ว อุทยานป่าหินแห่งนี้ยังมีสวนแปะก๊วยให้ท่านได้ชม ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงามและหาชมไมไ่ด้ง่ายๆ

อ้างอิง : allthatsinteresting.com/chinese-stone-forest

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^