สวนพฤกษ์ศาสตร์คุนหมิง (The World Horti-Expo Garden)

สวนพฤกษ์ศาสตร์คุนหมิง (The World Horti-Expo Garden) ตั้งอยู่ชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองคุนหมิงได้เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการพืชสวนโลกในปี 1999 จนถึงปัจจุบันยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดของเมืองคุนหมิง สวนพฤกษ์ศาสตร์คุนหมิงแห่งนี้ถูกจัดให้ได้ชมเป็นโซนมีหลายโซน (China Hall, Man and Nature Hall, Green House, Science and Technology Hall และ International Hall) และยังมีสวนต้นไม้, สวนชา, สวนบอนไซ, สวนสมุนไพร, สวนไผ่, สวนผักและผลไม้และสวนกลางแจ้ง 34 แห่งของผู้เข้าร่วมภายในประเทศ, สวนกลางแจ้ง 34 แห่งสำหรับต่างประเทศและองค์กรนานาชาติ ท่านสามารถนั่งรถแบตเตอร์รี่ชมสวนต่างๆ ชมดอกไม้นานาพันธุ์ ชมนิทรรศการของแต่ละประเทศที่นำมาจัดแสดงได้อีกด้วย ซึ่งการจัดแสดงสวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน โดยจะถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและคณะผู้จัดงาน The World Horti-Expo Garden นอกจากนี้ยังมีงานแกะสลักน้ำแข็ง จัดแสดงในโดมขนาดย่อม ท่านสามารถสัมผัสกับความหนาวและชมงานแกะสลัก, หรือเลือกเล่นสไลด์น้ำแข็งก็ได้เช่นเดียวกัน

อ้างอิง : sicas.cn/Theme/study_in_kunming/Contents_130823101851103.shtml

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^