เมืองเก่าลี่เจียง (Old Town of Lijiang)

เมืองเก่าลี่เจียง (Old Town of Lijiang) ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เรื่องความสวยงามของเมืองโบราณย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" เมืองเก่าลี่เจียง มีสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆ ของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซีหรือนาสี มาตั้งแต่สมัยโบราณ

อ้างอิง : kanzhongguo.eu/node/52161

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^