มหาปรินิพพานสถูป หรือ อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน

มหาปรินิพพานสถูป หรือ อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย

อ้างอิง : kushinagar.nic.in/tourist-place/mahanirvana-stupa/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^