ตโปทาราม หรือ บ่อน้ำร้อนโบราณ

ตโปทาราม หรือ บ่อน้ำร้อนโบราณ เป็นบ่อน้ำร้อนโบราณ (Hot Water Spring) อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปี ตโปธารามเป็นที่อาบน้ำสาธารณะของวรรระต่างๆ วิธีการอาบจะแบ่งเป็นชั้นๆ ตามวรรณะสูงต่ำเชื่อกันว่าการอาบน้ำ ณ ตโปธารามแห่งนี้จะสามารถชำระบาปและรักษาโรคได้นั่นเอง

อ้างอิง : alittlebuddha.com/P.M.Narin%20in%20India%202009/P.M.Narin%20in%20India%202009%2013.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^