พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มารีน ไลฟ์ พาร์ค (SEA Aquarium Marine Life Park)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มารีน ไลฟ์ พาร์ค (SEA Aquarium Marine Life Park)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Marine_Life_Park

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^