วัดเมนดุต (Mendut Temple)

วัดเมนดุต (Mendut Temple)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Mendut

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^