จุดชมวิวบนเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ

ลักษณะเป็นอาคารโบราณสูงเจ็ดชั้นมีลักษณะสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ซ่งผสมราชวงศ์หยวนสูง 41.6 เมตร ประตูทางเข้าทำจากหินขัดเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองหางโจวหากมองขึ้นไปบนชั้นสองของ "หอหลักเมือง" จะเห็นแผ่นจารึกเขียนโดยนายเฉินช่างภาพชาวจีนผู้โด่งดัง ศาลหลักเมืองนี้ตั้งขนาบทั้งสองด้านด้วย ทะเลสาบและภูเขาแปดร้อยไมล์โดยชั้นแรกและชั้นสองจะมีลานแสดงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และประเพณีพื้นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะชั้นที่สามและห้าเป็นห้องชาและลานแสดงศิลปะดนตรีจากสาวเมืองหังโจว (ให้ท่านชิมขนมรากบัวคนละหนึ่งถ้วยและชมการแสดงดนตรี) และชั้นสี่เหมาะแก่การชมวิวรอบๆทะเลสาบซีหูเป็นอันหนึ่งสถานที่ที่น้อยคนจะได้ยลความงามในมุมสูง

อ้างอิง : zj.zjol.com.cn/news/866417.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^