วัดเม็งวี หรือ วัดปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun Temple)

วัดเม็งวี หรือ วัดปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun Temple)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Pura_Taman_Ayun

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^