วัดพระหยก หรือ วัดพระหยกขาว (Jade Buddha Temple)

ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องค์ สลักจากหยกทั้งแท่งแสงสว่างและแสงสะท้อนของหยกขาวนั้นทำให้องค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึ้น องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตรและหุ้มด้วยเพชรพลอยหินมโนรา และมรกตแสดงถึงการถือศีลอดอาหารและตรัสรู้แจ้งพระพุทธเจ้า ส่วนพระพุทธรูปปางไสยาสน์มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวา และพระหัตถ์ซ้ายวางบนขาด้านซ้ายลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ปรินิพพานใบหน้านิ่งสงบแสดงถึงสันติสุขของพระศากยมุนีเมื่อครั้งท่านได้จากโลกนี้ ไปภายในวัดยังมีพระนอนองค์อื่นๆซึ่งมีความยาว 4 เซนติเมตร ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์โดยเจ้าอาวาสองค์ที่สิบในปี ค.ศ.1989 มากกว่านี้ยังมีภาพวาดโบราณและคัมภีร์พระไตรปิฎกจัดวางไว้อีกส่วนของวัด ถึงแม้ว่าประวัติของพระหยกขาวจะไม่ยาวนานความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย ทำให้วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นและไม่อาจเลียนแบบได้ในเมืองทันสมัยเช่นนี้

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^