วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ

วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ นมัสการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ(พระพุทธเจ้าปางประสูติ)จากนั้นนั่งรถกอล์ฟ สู่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ลักษณะพระพักตร์สง่างามเชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย

อ้างอิง : palungdham.com/t362.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^