เจดีย์ไจ๊เข้า (Kyaik Khauk Pagoda)

เจดีย์ไจ๊เข้าเป็นเจดีย์มอญประจำเมือง Thanlyin ภายในบรรจุพระเกศาธาตุที่ได้รับมาจากพระเจ้าอโศกมหาราช ที่เจดีย์แห่งนี้ มี เทพทันใจ ซึ่งถือเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในเมืองย่างกุ้ง หากที่ไหนจะมีการสร้างเทพทันใจ จะต้องมาขออนุญาตจากเทพทันใจองค์นี้ก่อน ชาวพม่าให้ความเคารพและเชื่อถือเทพทันใจองค์นี้เป็นอย่างมาก หากท่านใดต้องการขอพรเกี่ยวกับเรื่อง การงาน การเงิน ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ การเจรจาต่างๆ ร่ำรวยเงินทอง ให้มาขอที่เทพทันใจองค์นี้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับย่างกุ้งตามเส้นทางเดิม

อ้างอิง : flickr.com/photos/kmwlodarczyk/35938160372/in/photolist-FCvBpW-Gp49tk-5JwkiV-YKA7Yu-bzoVKK-WKJt1G-VMhjta-VMhjvp-WKJt1S-WKJt1m-WKJt23-VMhjun-VMhjuc-Wq9NgL-WKJt11-Wq9Ngf-WKJt1w-6G4Lkr

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^