ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Jingu)

ศาลเจ้าเมจิตั้งอยู่ในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกล้ๆ กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ เป็นศาลเจ้าที่หากมาถึงโตเกียวแล้ว ต้องมาสักการะสักครั้งหนึ่ง

อ้างอิง : old-tokyo.info/meiji-jingu-guide-tokyos-major-shinto-shrine/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^