กาแฟขี้ชะมด (Civet Coffee)

กาแฟขี้ชะมด (Civet Coffee)

อ้างอิง : telegraph.co.uk/news/picturegalleries/howaboutthat/4999770/Civet-coffee-Kopi-Luwak.html?image=6

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^