สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawgyi Botanical Gardens)

สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี สวนแห่งนี้ก่อตังในปี ค.ศ.1915 หรือ พ.ศ. 2458 ก่อตังโดย อเล็กซ์ โรดเจอร์ โดยออกแบบให้เหมือนกับสวนพฤกษศาสตร์หลวง เมืองคิว หรือ สวนคิว ในประเทศอังกฤษ ภายในสวนตกแต่งด้วยสนามหญ้า สวนหย่อม สระนําขนาดใหญ่ และมีป่าธรรมชาติ นอกจากความสวยงามของพืชพรรณแล้วยังมีการให้ความรู้ด้านพันธุ์พืชและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนแห่งนี้มี พื้นทีกว้างขวางถึง 2,700 ไร่ มีพืชพันธุ์พื้นเมืองกว่า 514 สายพันธุ์ ต้นไม้สายพันธุ์ต่างประเทศ 74 สายพันธุ์ มีไผ่กว่า 75 ชนิด กล้วยไม้พื้นเมืองกว่า 300 ชนิด นอกจากนั้นยังมีการปลูกดอกไม้อีกจํานวนหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ถูกมา ปลูกในสวนแห่งนี้กว่า 25 สายพันธุ์

อ้างอิง : trover.com/d/1AU0f-national-kandawgyi-botanical-gardens-mandalay-myanmar

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^