ศูนย์ผ้าบาติก

ศูนย์ผ้าบาติก

อ้างอิง : matichon.co.th/prachachuen/prachachuen-scoop/news_765310

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^