หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley)

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินแห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมากได้รับการขนานนามว่าเป็น สวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือน มีโดยสารนั่งกระเช้าซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์ท่องเที่ยวหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เป็นจุดชมวิวแบบ 360 องศา ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี

อ้างอิง : china.org.cn/travel/2019-04/23/content_74711673_3.htm

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^