หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village)

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village)

อ้างอิง : vivutravel.com/vietnam-travel-destinations/sapa-travel-guide/best-places-to-visit-in-sapa/cat-cat-village

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^