เขาฮัมรอง (Hamrong Mountain)

เขาฮัมรอง (Hamrong Mountain)

อ้างอิง : sapatoursfromhanoi.com/ham-rong-mountain-in-sapa

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^