จัตุรัสบาดิ่ญ

จัตุรัสบาดิ่ญ

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/จัตุรัสบาดิ่ญ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^