บ้านลุงโฮ (Ho Chi Minh Stilt House)

บ้านลุงโฮ (Ho Chi Minh Stilt House) หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า บ้านโฮจิมินห์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ๆได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้บ้านโฮจิมินห์ นั้นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นสถานที่แสดงประวัติเกี่ยวกับลุงโฮ รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวการใช้ชีวิตของลุงโฮ ในส่วนของบริเวณภายในบ้านนั้นเองจะมีต้นไม้นานาชนิดที่ลุงโฮได้ปลูกไว้ บ้านโฮจิมินห์มีบรรยากาศอันร่มรื่น รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ของลุงโฮ อาทิเช่น โต๊ะทำงาน และเครื่องตำข้าวที่ลุงโฮใช้ในการตำข้าว ภายในบ้านโฮจิมินห์แห่งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติการทำงาน นอกจากนี้แล้ว บริเวณริมถนนหมู่บ้านโฮจิมินห์ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยว และอาหารเวียดนามเปิดให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมอีกด้วย ถือว่าเป็นการเที่ยวที่ได้รับประสบการที่ดีมากๆ ท่านไม่ควรพลาดกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่แห่งนี้ อยากให้ท่านได้มาเห็นและเรียนรู้ไปด้วยกัน

อ้างอิง : tripsavvy.com/visiting-ho-chi-minh-stilt-house-hanoi-1629295

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^