วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda)

วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda)
    
วัดเจดีย์เสาเดียวหรืออีกชื่อที่เรียกกันว่า "จั่วโหมดโกด" เป็นสถานที่อันเก่าแก่มากมีอายุราวๆ กว่า 400 ปี ตั้งอยู่ในกรุงฮานอย วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น มีลักษณะเป็นศาลาไม้ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาทำจากหินต้นเดียวมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.25 เมตร อยู่ในใจกลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม วัดเจดีย์เสาเดียวถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่เจ้าแม่กวนอิน ตามตำนานที่ได้เล่าขานกันต่อๆ มาว่า พระเจ้าหลีไทโต กษัตริย์ผู้ครองกรุงฮานอย ทรงอยากได้พระราชโอรสและรอคอยมานานมาก จนคืนหนึ่งพระองค์ทรงพระสุบินว่าเจ้าแม่กวนอิมได้มาปรากฎตัวที่สระบัว และทรงประธานพระราชโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ทรงได้พระราชโอรสสมพระทัย พระองค์จึงสร้างวัดเจดีย์เสาเดียวขึ้น ทำให้ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยม และได้รับแรงศรัทธาจำนวนมากที่มาขอพรให้ได้บุตรจากเจ้าแม่กวนอิม และด้วยความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจนทำให้วัดเจดีย์เสาเดียวได้รับรางวัลจากกินเนสส์บุ๊คเวียดนาม เมื่อปี 2007 อีกด้วย

วัดเจดีย์เสาเดียวจะเปิดให้เข้าชมทุกวันในช่วงฤดูร้อนและในส่วนช่วงฤดูหนาวจะปิดการเข้าชมเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/One_Pillar_Pagoda

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^