ถ้ำสววรค์ หรือ ถ้ำเทียนเดื่อง (Thien Duong Cave)

ถ้ำสววรค์ หรือ ถ้ำเทียนเดื่อง (Thien Duong Cave)

อ้างอิง : vi.wikipedia.org/wiki/Hang_Thi%C3%AAn_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^