ถนน 36 สาย (Hanoi's Old Quarter 36 Streets)

ถนน 36 สาย (Hanoi's Old Quarter 36 Streets)

อ้างอิง : https://niteotours.com/hanoi-old-quarter/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^