การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/หุ่นกระบอกน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^