เจดีย์เฉินก๊วก (Chua Tran Quoc Pagoda)

เจดีย์เฉินก๊วก (Chua Tran Quoc Pagoda)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Trấn_Quốc_Pagoda

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^