หมู่บ้านชาวประมง (Fisherman Village)

หมู่บ้านชาวประมง (Fisherman Village)

อ้างอิง : buffalotrip.com/mui-ne/sights/mui-ne-fishing-village.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^