พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu)

พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นวัดสาขาของวัดฮิกาชิ ฮงกันจิ (Higashi Honganji) มีพระพุทธรูปใหญ่ อุชิคุไดบุตสึ ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 120 เมตร เทียบกับพระใหญ่แห่งนาราที่สูงเพียง 14.9 เมตร เรียกได้ว่าสามารถนำพระใหญ่แห่งนารามาวางไว้บนฝ่ามือของพระใหญ่อุชิคุไดบุตสึได้เลย

อ้างอิง : jpantip.com/spots/3745159335/1745945914

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^