วัดเทียนฮัว (Thien Hau Temple (Ho Chi Minh City))

วัดเทียนฮัว (Thien Hau Temple (Ho Chi Minh City))

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Thien_Hau_Temple_(Ho_Chi_Minh_City)

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^