วัดไบ่ดิงห์ (Bai Dinh Temple)

วัดไบ่ดิงห์ (Bai Dinh Temple)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1i_%C4%90%C3%ADnh_Temple 

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^