ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace)

ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Palace,_Hanoi

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^