ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม (Hoan Kiem Lake)

ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม (Hoan Kiem Lake)

อ้างอิง : th.wikipedia.org/wiki/ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^