เมืองฮาลอง (Ha Long)

เมืองฮาลอง (Ha Long)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_Long

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^