พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum)

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh_Museum

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^