หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Village)

หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Village)

อ้างอิง : traveldanang.org/place/cam-thanh-water-coconut-village

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^