วัดฟุ๊กเกี๋ยน หรือ สมาคมฟุกเกี๋ยน (Phuoc Kien Association)

วัดฟุ๊กเกี๋ยน หรือ สมาคมฟุกเกี๋ยน (Phuoc Kien Association)

อ้างอิง : buffalotrip.com/hoi-an/sights/fukian-assembly-hall-phuc-kien.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^