สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)

สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)

อ้างอิง : vietnam-guide.com/hoi-an/japanese-covered-bridge.htm

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^