วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung)

วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung)

อ้างอิง : ladybuddha.org/linh-ung-pagoda.php

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^